Update Corona maatregelen 29 mei 2020

Aanpassing van de corona-beperkingen.
Met ingang van 1 juni en 1 juli wordt een aantal van de beperkingen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan versoepeld. Een door de kerkenraad ingesteld werkgroepje heeft de mogelijkheden onderzocht op uitvoerbaarheid en wenselijkheid en daarover adviezen uitgebracht aan de kerkenraad. Het gaat om onder meer het houden van kerkdiensten en het gebruik van ‘t Kerkhuus. Het moderamen en de kerkenraad zullen zo spoedig mogelijk de adviezen bespreken, daarover besluiten, en daar aan bekendheid geven. Tot die tijd gaan we nog op de oude voet verder, dwz ‘t Kerkhuus is gesloten en er zijn alleen online kerkdiensten.