Update Coronamaatregelen 10 juni 2020

Bij het opstellen van dit protocol is gebruik gemaakt van het protocol van de  Protestantse Kerk in Nederland. De concrete invulling van dit protocol is gedaan door de adviescommissie “exit strategie corona”. Het protocol is toegespitst op onze kerkgebouwen, de Nicolaaskerk en ’t KerkhuusDeze versie 1.1. is in de kerkenraad van 8 juni 2020 behandeld. 

Vanaf 1 juni 2020 mogen er maximaal 30 mensen en vanaf 1 juli 2020 maximaal 100 mensen aanwezig zijn bij kerkelijke bijeenkomsten. In de Nicolaaskerk kunnen er met in achtneming van alle maatregelen maximaal 60 personen worden toegelaten. Het toegestane maximum van 60 mensen is gebaseerd op het toepassen van de 1,5 meter regel. 

Wij willen voldoende voorbereidingstijd voor het invoeren van de daarbij behorende (organisatorische) maatregelen. Ook is het verplicht om in het op te stellen gebruiksplan voorschriften op te nemen over hoe om te gaan met de kwetsbare mensen en mensen boven de 70 jaarGemeentezang wordt vooralsnog afgeraden, omdat het een bron van besmetting lijkt te zijn. Ook het gegeven dat juli en augustus vakantiemaanden zijn waarin ook meerdere gastpredikanten zijn ingepland, heeft ons doen besluiten om tot 16 augustus 2020 op de huidige voet online kerkdienst te verzorgen en geen kerkdiensten met de aanwezigheid van mensen te houden.  

Op zondag 23 en zondag 30 augustus beginnen we weer voorzichtig met het toelaten van mensen in de dienst. Op deze beide zondagen zal de doop worden bediend. Deze diensten zijn daarom nog besloten en alleen bestemd voor familie en vrienden van de doopouders. Op zondag 6 september (week 36) willen wij weer de eerste kerkdienst met gemeenteleden houden. In deze dienst zal er net zoals bij de online kerkdiensten digitaal worden gecollecteerd. Om het maximale aantal kerkbezoekers te kunnen handhaven zijn we genoodzaakt een selectie toe te passen. In de oneven weken laten wij bezoekers toe die een oneven huisnummer hebben en op de even weken de even huisnummers. Op deze wijze denken wij dat dit voor de gemeente een werkbare en veilige aanpak is.  

Het Kerkhuus mag per 1 juni 2020 ook weer worden gebruikt voor (kerkelijke) bijeenkomsten. Waarbij het maximaal toegestane aantal personen voor de grote zaal  maximaal 30 is, de TV-zaal 6, de kleine zaal boven 6-8 en de grote bovenzaal 8-10. Er mag maar één bijeenkomst per verdieping tegelijkertijd plaatsvinden. Het bespreken van een ruimte geschied altijd in overleg met één van de beheerders. Op de donderdagmiddag worden er individuele muzieklessen (1:1) voor de jeugd gegeven en er wordt vanaf 11 juni 2020 weer door het orkest geoefend. Dit alles onder strenge voorwaarden gesteld in het daarvoor geldende Protocol van de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie en het ministerie van Economische Zaken. Ook moeten huurders van ruimten in ’t Kerkhuus hun eigen protocol op te stellen. 

De bijzondere vieringen (rouw- en trouwdiensten) zijn een uitzondering op de algemene maatregel om geen kerkdiensten tot 16 augustus 2020 te houden. Bij bijzondere vieringen voor 1 juli 2020 mogen er maximaal 30 mensen aanwezig zijn en na 1 juli maximaal 60 mensen.  

De voorschriften kunnen worden bijgesteld. Wij volgen steeds de maatregelen vanuit de overheid. De voorschriften worden daar voortdurend op aangepast.