Vacatures Kerkenraad

In de kerkenraad zijn medio 2019 de vacatures van een kerkrentmeester en een voorzitter van de kerkenraad vacant. Hierbij wordt de gemeente uitgenodigd om kandidaten voor te dragen. Als voor het betreffende ambt geen aanbevelingen zijn binnengekomen voor 1 april 2019, die door tien of meer stemgerechtigde leden worden ondersteund, geschiedt de verkiezing door de kerkenraad.