Gemeenteavond dinsdag 19 maart

Uitnodiging Gemeenteavond.

Op dinsdagavond 19 maart is er vanaf 19.30 uur weer een gemeenteavond. We willen deze avond graag gebruiken om met jullie van gedachten te wisselen over belangrijke zaken die onze kerk aangaan. Natuurlijk hebben we als kerkenraad een aantal agendapunten voorbereid, maar we willen ook graag weten wat jullie willen bespreken. Dat kan je vooraf doorgeven aan de scriba of de voorzitter. Uiteraard kunnen tijdens de rondvraag ook vragen gesteld worden, maar soms is de avond dan al zover gevorderd dat we er niet uitgebreid op in kunnen gaan.

De jaarrekening 2018 staat niet op de agenda, omdat de stukken hierbij nog niet allemaal geformaliseerd kunnen zijn.

Deze gemeenteavond wordt niet in ‘t Kerkhuus gehouden, maar in de Nicolaaskerk. En ook daar wordt voor koffie en thee gezorgd.

Agenda

1. Welkom en opening

2. Verslag vorige gemeenteavond (te vinden op onze website; www.pknheino.nl

3. Missionaire gemeente zijn. Bij de start van dit seizoen hebben we als kerkenraad een bezinningsdag gehouden rondom de vraag ‘Wat betekent het om een missionaire gemeente te willen zijn?’ Hier zijn vijf thema’s uit ontstaan die we graag willen delen.

4. ’t Kerkhuus 2019 e.v.

4.1 Functie van dit gebouw

4.2 Wijziging in de organisatie

4.3 Verbouwingsplannen en financiering

5. Rapportage scholing predikanten

Zoals de vorige gemeenteavond ds. Lieke van Houte verslag deed van haar scholing, zo zal ds. Hans van Solkema deze avond verslag doen van de opleiding die hij de afgelopen periode afgerond heeft.

6. Aanpassing plaatselijke regelingen. O.a. vanwege een wijziging in het scribaat moet een enkele passage in de plaatselijke regelingen aangepast worden. Het concrete voorstel hierin zal ruim een week voor deze gemeenteavond via de zondagsbrief en de website gecommuniceerd worden.

7. Rondvraag en sluiting

We stellen het erg op prijs als jullie aanwezig zijn om mee te praten over de toekomst van onze kerk! Graag tot ziens op 19 maart, om 19.30 uur in de kerk.

De Kerkenraad.