Nieuwe kerkrentmeester/ouderling

De kerkenraad is verheugd u te kunnen melden dat voor de vacature van kerkrentmeester de heer Cees van der Veer zich beschikbaar heeft gesteld. Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging kunnen worden ingebracht door stemgerechtigde leden van de gemeente en dienen uiterlijk één week na deze bekendmaking (23 april 2019) schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad te worden ingediend.