Categoriearchief: Nieuwsbericht

Bijbelse Dagkalender 2021 bestellen

Vanaf nu kunt u de Bijbelse Dagkalender 2021 bestellen. De Bijbelse Dagkalender 2021 is een dagboek waarin achttien verschillende predikanten uit de Protestantse Kerk in Nederland bemoedigende dag overdenkingen bieden bij een dagelijks meditatief moment of bij stille tijd. Dit jaar zijn dat onder andere ds. Nienke van Andel, ds. Wim Dekker, ds. Marloes Meijer, ds. Arjan Plaisier en ds. René van der Rijst. Daarnaast bevat deze dagkalender mooie gebeden voor dagelijkse en belangrijke momenten in ons leven.
U kunt deze dagkalender per e-mail bestellen via diaconie@pknheino.nl of uw bestelling telefonisch doorgeven aan het Kerkelijk Bureau 0572-395313 b.g.g. 06-25272633. De kosten van dit boekwerk bedragen € 7,50 per stuk. Te betalen bij levering.

Zomaar een kaartje

Elke week staan er drie namen op de Zondagsbrief: sommige willekeurig geprikt in het adressenbestand, andere aangedragen door wijkmedewerkers.

Aan u vragen we om aan deze drie mensen een kaartje te sturen, zomaar, omdat het leuk is om kaartjes te krijgen van zoveel mensen uit de gemeente. Maar ook om het onderlinge contact te versterken waar in deze tijd het brengen van een bezoekje soms lastig is.

Iedereen komt in aanmerking voor een kaartje, daar hoeft geen speciale reden voor te zijn, het is juist ‘zomaar’.

Bij de namen zetten we geen adres. De kaartjes die u schrijft, kunt u tot en met uiterlijk de woensdag na de betreffende zondag in de brievenbus doen van Het Kerkhuus, dan bezorgen wij ze.

Mocht u een kaartje willen sturen naar iemand die niet op het onderstaande lijstje staat, maar u heeft geen adres, dan kunt u uw kaartje ook in de brievenbus van Het Kerkhuus doen, dan zoeken wij het adres bij de naam.

Update Coronamaatregelen 4 november 2020

Update 4 november 2020

De van de week afgekondigde nieuwe coronamaatregelen hebben gevolgen voor het gebruik van de Nicolaaskerk en ’t Kerkhuus.

’t Kerkhuus
Er mogen vanaf donderdagavond 4 november 22.00 uur voor een periode van twee weken geen activiteiten plaatsvinden in “t Kerkhuus. Ook geen kerkelijke vergaderingen,
’t Kerkhuus zit twee weken op slot!

Nicolaaskerk
In de Nicolaaskerk worden de kerkdiensten in aanwezigheid van de hoogst noodzakelijke mensen online via www.kerkdienstgemist uitgezonden.

Voor uitvaarten geldt vanaf 9 november 2020 dat er maximaal 30 personen aanwezig mogen zijn. Buiten rondom de kerk mag een groep uit maximaal 2 personen van verschillende huishoudens bijeenkomen.

Update 5 oktober 2020

In verband met de aanscherping van de coronamaatregelen voor kerken gaan ook wij ons beleid aanpassen. De regel is dat er niet meer dan 30 mensen bij elkaar mogen komen (uitgezonderd de mensen die er beroepshalve moeten zijn). Hoewel dat het maximum is dat wordt geadviseerd, is de kerkenraad van mening dat we er verstandiger aan doen om op dit moment de diensten alleen online te houden. We beseffen dat we ingrijpender maatregelen nemen dan de overheid adviseert. Daarbij speelt mee dat we ook ons gezond verstand willen gebruiken en bovendien is iedere situatie anders. Nu we links en rechts horen dat ook in Heino mensen besmet raken met het corona-virus nemen we liever het zekere voor het onzekere. We hopen op uw begrip.

In verband met de bovenstaande maatregel is het natuurlijk logisch dat ook het koffiedrinken na de dienst vervalt.

Activiteiten in het kader van Ontmoeting en Inspiratie

Omdat we gemerkt hebben dat ook in Heino het virus ongemerkt dichterbij komt, hebben we voor de activiteiten van Ontmoeting en Inspiratie besloten deze niet langer te laten doorgaan. We willen geen onnodige risico’s lopen. Mocht u zich hebben opgegeven voor een dergelijke activiteit dan ontvangt u daarover nog nader bericht. Samen kijken we of het ook op een andere manier doorgang kan vinden.

Maximum aantallen bij rouwdiensten

Voor rouwdiensten geldt er landelijk een maximum van 100 personen mits de afstand van 1,5 meter gewaarborgd wordt. Voor onze kerk is dat niet haalbaar. Wij kunnen slechts 60 mensen op een veilige afstand van elkaar plaatsen. Dat betekent dat voor rouwdiensten het maximum aantal bezoekers op dit moment dus op 60 ligt.

Mondkapjes

Wij adviseren om tijdens loopbewegingen in de kerk (bij rouwdiensten) of bij loopbewegingen in het Kerkhuus om zoveel mogelijk gebruik te maken van een mondkapje.

Huisbezoek door de predikanten wordt gestaakt

Ook het huisbezoek door de predikanten wordt gestaakt. Wat er nog aan afspraken staat zal worden nagekomen, maar daarna zullen we zoveel mogelijk gebruik maken van de telefoon en andere manieren om contact te onderhouden.

 

Mondkapjes

Mondkapjes, je ziet ze steeds meer.
En ook in steeds meer winkels worden ze verkocht
Helaas is niet iedereen in staat om ze te kopen en/of zelf te maken, terwijl ze er wel graag gebruik
van willen maken.
Daarom wil ik graag namens de diaconie van PKN Heino mijn zelfgemaakte mondkapjes beschikbaar
stellen voor deze mensen.
Deze worden kosteloos aangeboden
Vrije gift is altijd welkom en zal dan ook naar de diaconie van PKN Heino gaan.
Een eventuele vrije gift kan gestort worden op Diaconie NL83 RABO 0327 1574 45 o.v.v. Mondkapje
Of in envelop bij mij in de brieven bus (Hazelaar 14).
Bij mijn voordeur, Hazelaar 14 te Heino, staat een bak met daarin de mondkapjes die steeds wordt
aangevuld.
Voorwaarde is wel dat ik mondkapjes maak van materiaal dat mensen aan mij beschikbaar hebben
gesteld, zoals bijvoorbeeld een laken. Het aanbod verschilt hierdoor per keer.
Uiterlijk kan dus afwijken van de afbeelding i.v.m. aanvoer van de stofkleur en printjes.
Houdt Facebook in de gaten of er weer nieuwe printjes en/of kleuren in de bak liggen.
Mocht u niet in staat zijn om ze zelf te halen stuur dan gerust een mail naar daphnehogeman@hotmail.com of een 
berichtje of bellen naar 06-13464928 (ik luister voicemail af) en dan is het mogelijk dat ik ze bij u
breng.