Categoriearchief: Nieuwsbericht

Aanwezigheid van de pastores tijdens de vakantieperiode

In verband met de zomervakantie zijn ds. Hans van Solkema en ds. Lieke van Houte enkele weken afwezig. U kunt in de komende weken contact opnemen met één van de onderstaande pastores. Hij of zij is er in die week voor dringende pastorale hulp . Ook zal de pastor van dienst in voorkomende gevallen met u bekijken wie er beschikbaar is voor het leiden van een begrafenisdienst.

Aanwezig in de week van:

ma 15 jul t/m zo 22 juli: ds. van Houte, 038-4265021

ma 23 jul t/m zo 28 jul: ds. van Houte, 038-4265021

ma 29 jul t/m zo 4 aug: ds. Buitink, 06-44207564

ma 5 aug t/m zo 11 aug : ds. Buitink, 06-44207564

ma 12 aug t/m zo 18 aug: ds. H. van Solkema, 0572-712013

ma 19 aug t/m zo 25 aug: ds. H. van Solkema, 0572-712013

 

Collectebonnen

Collectebonnen ter waarde van € 1,= en € 2,= zijn verkrijgbaar op het kerkelijk bureau, Canadastraat 8, pand De Nekker (achterkant feestwinkel).

Op maandagmiddag of op afspraak.

Tel; 395313 b.g.g. 06-25272633

Email; kerkelijkbureau@pknheino.nl

Nieuwe voorzitter van de kerkenraad/diaken.

De kerkenraad is verheugd u te kunnen melden dat voor de vacature van voorzitter van de kerkenraad, in het ambt van diaken,  zich beschikbaar heeft gesteld mevr. Willy Zielman-Weijdeman.

Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging kunnen worden ingebracht door stemgerechtigde leden van de gemeente en dienen uiterlijk één week na deze bekendmaking (9 juni 2019) schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad te worden ingediend.

 

Nieuwe kerkrentmeester/ouderling

De kerkenraad is verheugd u te kunnen melden dat voor de vacature van kerkrentmeester de heer Cees van der Veer zich beschikbaar heeft gesteld. Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging kunnen worden ingebracht door stemgerechtigde leden van de gemeente en dienen uiterlijk één week na deze bekendmaking (23 april 2019) schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad te worden ingediend.

 

Wijziging regeling voor de samenstelling van de kerkenraad.

In de Plaatselijke regeling voor onze gemeente staat hoe de kerkenraad er uit moet zien. Nu we een aantal jaren hiermee werken, blijkt dat een paar aanpassingen gewenst zijn.  Het gaat om het volgende:

Bepaald is dat er een voorzitter/ouderling  en daarnaast  een scriba/diaken moet zijn.     In de praktijk blijkt dat het gewenst is meer mogelijkheden te bieden in die zin dat de voorzitter en de scriba of ouderling of diaken kunnen zijn.                                                         Daarom wordt voorgesteld de regeling zo te wijzigen dat er een voorzitter/ouderling of diaken en een scriba/ouderling of diaken moet zijn.

Verder wordt voorgesteld de bepaling te schrappen dat er een jeugdouderling (ouderling met bijzondere opdracht) moet zijn. Door deze wijziging wordt het aantal kerkenraadsleden teruggebracht tot 17.

Voordat de kerkenraad over deze wijzigingen een besluit neemt moeten de gemeenteleden hierin gekend en er over gehoord zijn. Daarom komt dit onderwerp ook aan de orde op de gemeenteavond van 19 maart a.s.