Categoriearchief: Nieuwsbericht

Coronamaatregelen update 1 april 2020

Maatregelen in de gemeente vanwege bescherming tegen het coronavirus

Welke activiteiten gaan niet door?
Alle vieringen, bijeenkomsten, gespreksgroepen en vergaderingen zijn geannuleerd tot en met 1 juni. Tot die tijd bezoeken wij ook geen mensen thuis.

Hoe kunnen we wel gemeente zijn in deze weken?|

 • In de komende periode tot en met 1 juni houden we wel diensten, maar dan zonder kerkgangers. U kunt deze volgen op kerkdienstgemist.nl.
 •  Wilt u dat er in deze diensten voorbeden worden gedaan dan kunt u deze mailen aan één van de voorgangers h.v.solkema@solburg.nl en lieke@van-houte.nl
 • Telefonische bereikbaarheid predikanten
  Omdat we als predikanten voorlopig geen huisbezoeken doen, kunt u ons altijd bellen. Doe dat bij voorkeur tussen 10.00 uur en 11.00 uur ’s ochtends. Het hoeft niet altijd te gaan om “zware”gesprekken, maar het mag ook gewoon een praatje zijn: even iets vragen, even vertellen hoe het met je gaat, even iets doorgeven… wij zijn er voor u! Ook contact via Skype of Facetime behoort daarbij tot de mogelijkheden. De beschikbaarheid van de voorgangers is als volgt:
  ds Hans van Solkema 0572-712013 alle werkdagen van de week, ds. Lieke van Houte 038-4265021 of 06-50618353op dinsdag,woensdag en donderdag
 • Aangescherpte maatregelen rondom een overlijden.
  Mocht u te maken krijgen met een overlijden dan is het goed om te weten dat we ons als kerk aansluiten bij de richtlijnen van het begrafeniswezen. Dat betekent dat de predikanten niet aan huis komen om de begrafenis door te spreken. We vinden dat heel verdrietig, maar het kan niet anders om als predikant niet zelf een bron van besmetting te worden. Het regelen zal zoveel mogelijk gebeuren via telefoon of video- bellen. Voor de afscheidsdiensten zelf geldt dat er maximaal 30 mensen bij aanwezig mogen zijn, dat is inclusief de mensen die er beroepshalve moeten zijn (meestal zo’n 5 personen).
 • Mocht u geïsoleerd raken of dat zien bij anderen, laat het ons weten. Via het netwerk van de gemeente kunnen we zorgen dat we elkaar van dienst kunnen zijn.
 • Op de Zondagsbrief worden altijd de namen genoemd van zieken, jarigen en zij die iets te vieren hebben. Nu we elkaar als gemeente niet meer mogen ontmoeten, valt de mogelijkheid van een kaart sturen namens de gemeente ook weg. Terwijl er op dit moment juist veel behoefte is aan een groet, een teken van steun en bemoediging. Wanneer u een kaart naar één van de genoemde mensen wilt sturen en het adres u niet bekend is, mag u de kaart in de groene brievenbus bij de ingang van ’t Kerkhuus deponeren. Wij zorgen dat de kaart bij de betrokkene bezorgd wordt. Aarzel niet , het is altijd fijn om een blijk van medeleven te ontvangen.
 • Op veel plekken worden boodschappen gedaan, medicijnen gehaald en wordt voedsel ingezameld voor de voedselbank. Mensen die behoefte hebben aan hulp kunnen zich aanmelden via de diaconie van de Protestantse Gemeente. Als diaconie doen we mee met het landelijk platform nietalleen.nl. Op dit platform wordt de hulpvraag en het hulpaanbod door één van de samenwerkende organisaties opgepakt en doorgestuurd naar een organisatie bij de hulpvrager in de buurt. Zo laten we zien dat we dit samen doen, als Nederland. Hebt u een hulpvraag of wilt u anderen hulp geven dan kunt u contact opnemen met Willy Zielman: 0572-391832 of zielman@kpnmail.nl
 • Open kerk is helaas gesloten kerk
  Aanvankelijk was het de bedoeling om elke middag de kerk open te stellen voor een praatje. Nu met de verscherpte maatregelen, vinden we dat toch geen goed signaal. We kunnen niet garanderen dat we het aantal bezoekers onder de drie houden. Wel is de stilte-kapel onder de toren elke dag geopend voor het branden van een kaarsje of om iets te schrijven in het voorbedenboek. Nu u niet meer naar de kerk kunt komen wijzen we u er op dat u de predikanten altijd kunt bellen.

Communicatie:
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen, abonneer u dan op de digitale Zondagsbrief. Dat kunt u doen door een e-mail te sturen naar zondagsbrief@pknheino.nl. Mocht u niet de beschikking hebben over een computer, dan zorgen wij dat u een papieren exemplaar krijgt. Daarvoor kunt u bellen naar Ineke Mulder 0572-393083

De kerkdiensten en het coronavirus

Update:
Bij deze nog een nagekomen bericht voor wat betreft de kerkdienst morgenochtend 15 maart. De kerkdienst gaat morgen wel door. Dit omdat RTV-Oost graag vanuit onze kerk een dienst wil opnemen voor een ieder die thuis blijft in de provincie Overijssel. Het is goed om mensen een hart onder de riem te kunnen steken in deze moeilijke tijd. De dienst morgen zal tevens een oecumenische dienst zijn. Dat betekent dat ds. Hans van Solkema behalve als predikant van onze gemeente, de dienst ook leidt als voorzitter van de classis Overijssel en Flevoland samen met diaken Marc Buitenhuis van de parochies Sint Marcelinus, de Heilige Lebuinus en het Heilig Kruis.
Hoewel we graag wel een paar mensen in de kerk willen hebben, moeten het er zeker niet teveel worden. Daarmee zouden we op televisie geen goede indruk maken. Voor wie thuis blijft: de dienst van morgen is te beluisteren via ons eigen kerkdienstgemist en rechtstreeks bij TV-Oost.

Maandag beraden we in ons in het moderamen van de kerkenraad verder op passende maatregelen. 

—————–

Nu de overheid het dringende advies gegeven heeft om elkaar geen handen meer te geven, willen we dat advies ook opvolgen voor de kerkdiensten. Dat betekent dat de predikant en ouderling de mensen bij de uitgang wel zullen begroeten, maar dan zonder handdruk.

Het vieren van de Maaltijd van de Heer en het coronavirus
Ook in het verband met het vieren van de Maaltijd van de Heer heeft de diaconie maatregelen genomen. Dat betekent dat we tijdens het avondmaal geen gebruik zullen maken van de grote bekers waar we uit drinken. In plaats daarvan heeft de diaconie kleine bekertje aangeschaft. U kunt dus kiezen tussen een bekertje wijn of het nemen van een druif.
Voor het delen van het brood is ervoor gekozen dat de voorganger het brood niet afscheurt en uitdeelt, maar dat het brood van te voren in blokjes is gesneden. U kunt kunt zelf een stukje brood van de schaal nemen. Ook de vredegroet zullen we zonder handdruk doen. We hopen dat op deze manier niemand zich gehinderd hoeft te voelen om aan de Maaltijd van de Heer deel te nemen. De eerstvolgende viering van de Maaltijd van de Heer is op zondag 22 maart. We zullen deze aangepaste vorm van vieren volgen zolang de overheid daartoe het advies geeft.

Luisteren of kijken kan natuurlijk altijd.
Klik dan op  Kerkdienst live Heino Radio  
of  Kerkdienst live Heino TV

Vrijheidskalender

Dit jaar vieren we in Nederland dat het 75 geleden is dat er een einde kwam aan Tweede Wereldoorlog en dat ons land werd bevrijd op 5 mei 1945. Heino echter werd al iets eerder bevrijd en wel op 12 april 1945. Helaas werd op deze dag door de Duitsers nog een grote groep willekeurige mannen opgepakt en gegijzeld. De gijzelaars en het dorp beleefden twee angstige nachten. Pas toen de groep op zaterdag 14 april 1945 en wel naar het dorp kon terugkeren kon de bevrijding worden gevierd. 
 
Om de bevrijding van Heino te gedenken zullen er op 12 en 13 april tal van activiteiten georganiseerd worden door de stichting “75 jaar vrijheid Heino”. Als kerk brengen wij als aanloop naar het bevrijdingsfeest een vrijheidskalender uit. Aan allerlei mensen uit Heino, Lierderholthuis en Laag Zuthem is gevraagd om te vertellen wat vrijheid voor hen betekent. Van al deze bijdragen hebben we “kalenderblaadjes” gemaakt die u vanaf 26 februari elke dag per mail kunt
Gratis abonneren kan hieronder.
aanmelden vrijheidskalender:

 

 

 

Collectebonnen

Collectebonnen ter waarde van € 1,= en € 2,= zijn verkrijgbaar op het kerkelijk bureau, Canadastraat 8, pand De Nekker (achterkant feestwinkel).

Op maandagmiddag of op afspraak.

Tel; 395313 b.g.g. 06-25272633

Email; kerkelijkbureau@pknheino.nl