Categoriearchief: Nieuwsbericht

Zomaar een kaartje

Elke week staan er vijf namen op de Zondagsbrief: sommige willekeurig geprikt in het adressenbestand, andere aangedragen door wijkmedewerkers.

Aan u vragen we om aan deze vijf mensen een kaartje te sturen, zomaar, omdat het leuk is om kaartjes te krijgen van zoveel mensen uit de gemeente. Maar ook om het onderlinge contact te versterken waar in deze tijd het brengen van een bezoekje soms lastig is.

Iedereen komt in aanmerking voor een kaartje, daar hoeft geen speciale reden voor te zijn, het is juist ‘zomaar’.

Bij de namen zetten we geen adres. De kaartjes die u schrijft, kunt u tot en met uiterlijk de woensdag na de betreffende zondag in de brievenbus doen van Het Kerkhuus, dan bezorgen wij ze.

Mocht u een kaartje willen sturen naar iemand die niet op het onderstaande lijstje staat, maar u heeft geen adres, dan kunt u uw kaartje ook in de brievenbus van Het Kerkhuus doen, dan zoeken wij het adres bij de naam.

Update Coronamaatregelen 4 november 2020

Update 4 november 2020

De van de week afgekondigde nieuwe coronamaatregelen hebben gevolgen voor het gebruik van de Nicolaaskerk en ’t Kerkhuus.

’t Kerkhuus
Er mogen vanaf donderdagavond 4 november geen activiteiten plaatsvinden in Het Kerkhuus. Ook geen kerkelijke vergaderingen,
Het Kerkhuus zit op slot! Het kerkelijk bureau is wel geopend op de tijden zoals elders vermeld op de website.

Nicolaaskerk
In de Nicolaaskerk worden de kerkdiensten in aanwezigheid van de hoogst noodzakelijke mensen online via www.kerkdienstgemist uitgezonden.

Voor uitvaarten geldt dat er maximaal 50 personen aanwezig mogen zijn. Buiten rondom de kerk mag een groep uit maximaal 2 personen van verschillende huishoudens bijeenkomen.

Activiteiten in het kader van Ontmoeting en Inspiratie

Omdat we gemerkt hebben dat ook in Heino het virus ongemerkt dichterbij komt, hebben we voor de activiteiten van Ontmoeting en Inspiratie besloten deze niet langer te laten doorgaan. We willen geen onnodige risico’s lopen. Mocht u zich hebben opgegeven voor een dergelijke activiteit dan ontvangt u daarover nog nader bericht. Samen kijken we of het ook op een andere manier doorgang kan vinden.

Maximum aantallen bij rouwdiensten

Voor rouwdiensten geldt er landelijk een maximum van 50 personen mits de afstand van 1,5 meter gewaarborgd wordt.

Mondkapjes

Wij adviseren om tijdens loopbewegingen in de kerk (bij rouwdiensten) of bij loopbewegingen in het Kerkhuus om zoveel mogelijk gebruik te maken van een mondkapje.

Huisbezoek door de predikanten wordt gestaakt

Ook het huisbezoek door de predikanten wordt gestaakt. Wat er nog aan afspraken staat zal worden nagekomen, maar daarna zullen we zoveel mogelijk gebruik maken van de telefoon en andere manieren om contact te onderhouden.

 

Mondkapjes

Mondkapjes, je ziet ze steeds meer.
En ook in steeds meer winkels worden ze verkocht
Helaas is niet iedereen in staat om ze te kopen en/of zelf te maken, terwijl ze er wel graag gebruik
van willen maken.
Daarom wil ik graag namens de diaconie van PKN Heino mijn zelfgemaakte mondkapjes beschikbaar
stellen voor deze mensen.
Deze worden kosteloos aangeboden
Vrije gift is altijd welkom en zal dan ook naar de diaconie van PKN Heino gaan.
Een eventuele vrije gift kan gestort worden op Diaconie NL83 RABO 0327 1574 45 o.v.v. Mondkapje
Of in envelop bij mij in de brieven bus (Hazelaar 14).
Bij mijn voordeur, Hazelaar 14 te Heino, staat een bak met daarin de mondkapjes die steeds wordt
aangevuld.
Voorwaarde is wel dat ik mondkapjes maak van materiaal dat mensen aan mij beschikbaar hebben
gesteld, zoals bijvoorbeeld een laken. Het aanbod verschilt hierdoor per keer.
Uiterlijk kan dus afwijken van de afbeelding i.v.m. aanvoer van de stofkleur en printjes.
Houdt Facebook in de gaten of er weer nieuwe printjes en/of kleuren in de bak liggen.
Mocht u niet in staat zijn om ze zelf te halen stuur dan gerust een mail naar daphnehogeman@hotmail.com of een 
berichtje of bellen naar 06-13464928 (ik luister voicemail af) en dan is het mogelijk dat ik ze bij u
breng.