Categoriearchief: Nieuwsbericht

Collectebonnen

Collectebonnen ter waarde van € 1,= en € 2,= zijn verkrijgbaar op het kerkelijk bureau, Canadastraat 8, pand De Nekker (achterkant feestwinkel).

Op maandagmiddag of op afspraak.

Tel; 395313 b.g.g. 06-25272633

Email; kerkelijkbureau@pknheino.nl

Wijziging regeling voor de samenstelling van de kerkenraad.

In de Plaatselijke regeling voor onze gemeente staat hoe de kerkenraad er uit moet zien. Nu we een aantal jaren hiermee werken, blijkt dat een paar aanpassingen gewenst zijn.  Het gaat om het volgende:

Bepaald is dat er een voorzitter/ouderling  en daarnaast  een scriba/diaken moet zijn.     In de praktijk blijkt dat het gewenst is meer mogelijkheden te bieden in die zin dat de voorzitter en de scriba of ouderling of diaken kunnen zijn.                                                         Daarom wordt voorgesteld de regeling zo te wijzigen dat er een voorzitter/ouderling of diaken en een scriba/ouderling of diaken moet zijn.

Verder wordt voorgesteld de bepaling te schrappen dat er een jeugdouderling (ouderling met bijzondere opdracht) moet zijn. Door deze wijziging wordt het aantal kerkenraadsleden teruggebracht tot 17.

Voordat de kerkenraad over deze wijzigingen een besluit neemt moeten de gemeenteleden hierin gekend en er over gehoord zijn. Daarom komt dit onderwerp ook aan de orde op de gemeenteavond van 19 maart a.s.

 

Gezocht: vrijwilligers voor Het Kerkhuus

Het College van Kerkrentmeesters ( CVKR ) van de PKN te Heino, roept bij deze vrijwilligers op, vanaf 21 jaar, om één of enkele dagdelen ( middag of avond ) per week in het Kerkhuus werkzaam te zijn.

Vrijwilligersvergoeding volgens de richtlijnen van de belastingdienst is van toepassing.

Voor  informatie kunt u zich melden bij koster Bert van Wifferen tel. 06-54924122 of stuur een mail naar Peter Krombos, scriba van de PKN gemeente, mailadres scriba@pknheino.nl.

College van Kerkrentmeesters

Voorzitter

G.Siebert