Categoriearchief: Nieuwsbericht

Kerstmarkt

Afgelopen zondagmiddag 15 december 2019 waren er kerstactiviteiten in het dorp. Het was somber weer, maar toch waren er veel mensen op de been. Ook onze kerkdeuren waren deze middag open. Er stond een mooie, grote kerstboom in de hoek van de kerk. Verder kon er geluisterd worden naar orgelspel en de allerkleinsten konden luisteren naar het kerstverhaal dat voorgelezen werd en Kerst met de zandtovenaar werd vertoond op de muur. Iedereen die binnenkwam, werd hartelijk ontvangen. Het was erg gezellig in de kerk. Op een gegeven moment werden wij door een meneer en mevrouw aangesproken. Ze vertelden ons dat het ze al eens opgevallen was, dat de kerk tijdens evenementen in Heino steeds vaker open is. Zo ook deze middag tijdens de kerstactiviteiten. Ze waardeerden dit zeer. Buiten guur en donder, binnen. licht, warmte en muziek. Al met al was het deze middag een zeer geslaagde middag.

Collectebonnen

Collectebonnen ter waarde van € 1,= en € 2,= zijn verkrijgbaar op het kerkelijk bureau, Canadastraat 8, pand De Nekker (achterkant feestwinkel).

Op maandagmiddag of op afspraak.

Tel; 395313 b.g.g. 06-25272633

Email; kerkelijkbureau@pknheino.nl

Wijziging regeling voor de samenstelling van de kerkenraad.

In de Plaatselijke regeling voor onze gemeente staat hoe de kerkenraad er uit moet zien. Nu we een aantal jaren hiermee werken, blijkt dat een paar aanpassingen gewenst zijn.  Het gaat om het volgende:

Bepaald is dat er een voorzitter/ouderling  en daarnaast  een scriba/diaken moet zijn.     In de praktijk blijkt dat het gewenst is meer mogelijkheden te bieden in die zin dat de voorzitter en de scriba of ouderling of diaken kunnen zijn.                                                         Daarom wordt voorgesteld de regeling zo te wijzigen dat er een voorzitter/ouderling of diaken en een scriba/ouderling of diaken moet zijn.

Verder wordt voorgesteld de bepaling te schrappen dat er een jeugdouderling (ouderling met bijzondere opdracht) moet zijn. Door deze wijziging wordt het aantal kerkenraadsleden teruggebracht tot 17.

Voordat de kerkenraad over deze wijzigingen een besluit neemt moeten de gemeenteleden hierin gekend en er over gehoord zijn. Daarom komt dit onderwerp ook aan de orde op de gemeenteavond van 19 maart a.s.