Cathecheseplatform

Eind 2010 is er een catecheseplatform in het leven geroepen: een groepje mensen die betrokken zijn bij de catechese in de Hervormde en de Gereformeerde kerk. Wij komen ongeveer eens in de zes weken bij elkaar om te spreken over de vormgeving van de catechese. We houden elkaar op de hoogte van het verloop van de catechese, wisselen ervaringen uit en ontvangen elkaars tips. Omdat we in het seizoen 2011-2012 als Hervormde en Gereformeerde kerk zoveel mogelijk gaan samenwerken wat betreft de catechese, is dit regelmatige contact erg belangrijk.

Het persoonlijke contact met jonge mensen het allerbelangrijkst. Als we, samen met anderen, nadenk over hoe de catechese of andere jeugdwerkactiviteiten vorm te geven, moeten we vooral luisteren naar jongeren zélf. We zoeken naar antwoorden op vragen als ‘wat leeft er bij jongeren?’, ‘wat vinden ze van de kerk?’, ‘is de kerk zinvol voor hen?’.  Zo proberen zo in te spelen op wat er bij jonge mensen leeft.  Op die manier hopen we,  het catecheseplatform en véél enthousiaste kinderen en jongeren, een heel leuk catecheseseizoen te hebben!