Liturgisch bloemschikken

Symbolische bloemsierkunst voor liturgie en bezinning

Bloemen geven zin

Soms spreken bloemen een taal die verder reikt dan woorden. Een taal die  het hart raakt. De geur, de oneindige variaties in kleur en vorm kunnen van een overweldigende schoonheid zijn die niet na te maken is. Bloemen worden met emoties en ervaringen geassocieerd. Ze roepen stille verwondering op en verwijzen naar een andere wereld. Een enkele bloem kan door haar beeldkracht een werkelijkheid oproepen die niet te meten, niet te berekenen, niet in woorden uit te drukken is. Soms is dat een religieuze ervaring.

“Mij spreekt de blomme een tale,
Mij is het kruid beleefd,
Mij groet het altermale,
Dat God geschapen heeft”.
Guido Gezelle.

Wie probeert gevoelig te worden voor bloemen en andere materialen uit de natuur en zich aangesproken weet door hun schoonheid of beeldkracht, ontdekt een andere dimensie, een andere waarde aan het bestaan. Men dan krijgt dan oog voor een andere manier van communiceren: stil staan bij de schepping en het eigen broze”zijn”. Zo leiden bloemen tot beschouwing en verdieping. Zo geven bloemen zin.

De schikkingen worden met feestdagen en bijzondere gebeurtenissen gemaakt aan de hand van de tekst die aangereikt wordt door de dienstdoende predikant van die zondag.
De schikking heeft betrekking op die tekst en geeft daaraan een eigen uitleg.

Voorbeeld de schikking van Goede Vrijdag en de Paasmorgen en Pinksteren.
   

 

Pinksteren

Vuur om je pad te verlichten als het duister om je heen is.

Vuur om je op te  richten als je op een dwaalspoor bent.

Vuur dat verwarmt

Geestkracht schenkt

Moed en Inspiratie

Om je weg te gaan.

Goede Vrijdag

We hebben Jeremia 2 vers 4 t/m 13 gelezen.
Op de foto van Goede Vrijdag ziet u afgebeeld de regenboog en een stadsmuur.
Als je bewust kiest voor het Leven is er verbinding nodig tussen God en de mensen, tussen verschillende volkeren, tussen arm en rijk. Jeremia roept ons daartoe op net als Jezus.
De turfstukjes symboliseren de puinhoop van het leven met daar tussen rode anemonen als teken van het Lijden en de liefde van God.

 

Paasmorgen

Feest van overwinning
Op het kwaad en de verdrukking
Puinhoop komt tot bloei
Feest van de Liefde voor de Heer
In de Tuin van God
Hof van Lof
Jubelen en zingen we het uit
Bloemen zeggen het nog een keer…………
Heus de Liefde gaat het winnen
Het Kwaad is er dan niet meer

Uit: Symbolisch Bloemschikken PKN

Deze schikking duidt op het schip der kerk.

Een schip moet bestuurd worden en daarvoor staan de 2 rozen, 2 nieuwe ambtsdragers.
 
De kleur is rood, de rode kleur van Pinksteren, de Geest hebben we nodig om het schip op koers te houden.
 
De rode loper ligt er niet gladjes bij, duidt op een roerige tijd.

 Namens de commissie:

Greet van Faassen, Henny Siebert en Fre van Wifferen