Zingen op Zondagavond

Tijdens deze zangdienst worden er liederen gezongen uit verschillende liedbundels. Het zingen wordt begeleidt op het kerkorgel door organist Jos Mulder uit Kampen. Er wordt ongeveer drie kwartier gezongen met tussendoor twee keer een gedicht en een intermezzo van Jos Mulder.

Aanvang van de dienst is 19.00 uur.

Iedereen is van harte welkom op:

Een speciale Zingen op Zondagavond op 26 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

Deze zondag gedenken wij extra onze overleden dierbaren.

Heeft u een lied waarbij u een speciale herinnering heeft en wilt u dat lied graag weer eens zingen?

Dan mag u dat voor 10 november doorgeven.

Jos Mulder zal ons ook dan begeleiden op het orgel.

Heeft u ook nog een gedicht met een bijzondere herinnering, dan mag u ook dat doorgeven, dan gaan we bekijken of we dat in het programma kunnen verwerken.

Voor meer informatie of het doorgeven van het speciale lied of gedicht, kunt u terecht bij Gerhard van Toly.

Liederen en gedichten mogen ingeleverd worden bij Gerhard van Toly, Woolthuisweg 33 email: gerhardinekevantoly@ziggo.nl  Tel. 393256.