Zingen op Zondagavond

Tijdens deze zangdienst worden er liederen gezongen uit verschillende liedbundels. Het zingen wordt begeleidt op het kerkorgel door organist Jos Mulder uit Kampen. Er wordt ongeveer drie kwartier gezongen met tussendoor twee keer een gedicht en een intermezzo van Jos Mulder.  Aanvang van de dienst is 19.00 uur.

Iedereen is van harte welkom.

De data voor 2018 zijn:

Zondag 23 september

Zondag 4 november

Zondag 16 december

Liederen en gedichten mogen ingeleverd worden bij:

Gerhard van Toly,  Woolthuisweg 33

Email: gerhardinekevantoly@ziggo.nl

Tel. 393256.