ZWO

Zending/werelddiaconaat/Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) 

Protestantse gemeente te Heino: NL07 RABO 0327 1574 55.

 

 

 

In de 40-dagentijd voor Pasen organiseert de diaconie een huiscollecte onder alle leden van onze kerken. Door wijkmedewerkers worden enveloppen  verspreid met een aanbevelingsbrief en een vel waarop  aangegeven kan worden hoe de betrokken persoon of  familie wenst te geven.  De opbrengst is voor het totale werk van Kerk in Actie, waartoe naast genoemde onderdelen, ook noodhulp en binnenlands diaconaat behoren.

Andere activiteiten zijn:

·        Het beheren van de zendingsbusjes bij de uitgangen van de                     kerken
·        Het verzamelen van postzegels en ansichtkaarten voor de                       zending
·        Het verkopen van missie- zendingskalenders
·        Het uitgeven en innemen van spaardoosjes in de 40-dagentijd.
·        Deelnemen aan of ondersteunen van andere acties voor                           ontwikkelingsprojecten.
·        Contact houden met de classicale commissie voor ZWO.