CORONA Maatregelen

Update 1 april 2020:

Maatregelen in de gemeente vanwege bescherming tegen het coronavirus

Welke activiteiten gaan niet door?
Alle vieringen, bijeenkomsten, gespreksgroepen en vergaderingen zijn geannuleerd tot en met 1 juni. Tot die tijd bezoeken wij ook geen mensen thuis.

Hoe kunnen we wel gemeente zijn in deze weken?|

 • In de komende periode tot en met 1 juni houden we wel diensten, maar dan zonder kerkgangers. U kunt deze volgen op kerkdienstgemist.nl.
 •  Wilt u dat er in deze diensten voorbeden worden gedaan dan kunt u deze mailen aan één van de voorgangers h.v.solkema@solburg.nl en lieke@van-houte.nl
 • Telefonische bereikbaarheid predikanten
  Omdat we als predikanten voorlopig geen huisbezoeken doen, kunt u ons altijd bellen. Doe dat bij voorkeur tussen 10.00 uur en 11.00 uur ’s ochtends. Het hoeft niet altijd te gaan om “zware”gesprekken, maar het mag ook gewoon een praatje zijn: even iets vragen, even vertellen hoe het met je gaat, even iets doorgeven… wij zijn er voor u! Ook contact via Skype of Facetime behoort daarbij tot de mogelijkheden. De beschikbaarheid van de voorgangers is als volgt:
  ds Hans van Solkema 0572-712013 alle werkdagen van de week, ds. Lieke van Houte 038-4265021 of 06-50618353op dinsdag,woensdag en donderdag
 • Aangescherpte maatregelen rondom een overlijden.
  Mocht u te maken krijgen met een overlijden dan is het goed om te weten dat we ons als kerk aansluiten bij de richtlijnen van het begrafeniswezen. Dat betekent dat de predikanten niet aan huis komen om de begrafenis door te spreken. We vinden dat heel verdrietig, maar het kan niet anders om als predikant niet zelf een bron van besmetting te worden. Het regelen zal zoveel mogelijk gebeuren via telefoon of video- bellen. Voor de afscheidsdiensten zelf geldt dat er maximaal 30 mensen bij aanwezig mogen zijn, dat is inclusief de mensen die er beroepshalve moeten zijn (meestal zo’n 5 personen).
 • Mocht u geïsoleerd raken of dat zien bij anderen, laat het ons weten. Via het netwerk van de gemeente kunnen we zorgen dat we elkaar van dienst kunnen zijn.
 • Op de Zondagsbrief worden altijd de namen genoemd van zieken, jarigen en zij die iets te vieren hebben. Nu we elkaar als gemeente niet meer mogen ontmoeten, valt de mogelijkheid van een kaart sturen namens de gemeente ook weg. Terwijl er op dit moment juist veel behoefte is aan een groet, een teken van steun en bemoediging. Wanneer u een kaart naar één van de genoemde mensen wilt sturen en het adres u niet bekend is, mag u de kaart in de groene brievenbus bij de ingang van ’t Kerkhuus deponeren. Wij zorgen dat de kaart bij de betrokkene bezorgd wordt. Aarzel niet , het is altijd fijn om een blijk van medeleven te ontvangen.
 • Op veel plekken worden boodschappen gedaan, medicijnen gehaald en wordt voedsel ingezameld voor de voedselbank. Mensen die behoefte hebben aan hulp kunnen zich aanmelden via de diaconie van de Protestantse Gemeente. Als diaconie doen we mee met het landelijk platform nietalleen.nl. Op dit platform wordt de hulpvraag en het hulpaanbod door één van de samenwerkende organisaties opgepakt en doorgestuurd naar een organisatie bij de hulpvrager in de buurt. Zo laten we zien dat we dit samen doen, als Nederland. Hebt u een hulpvraag of wilt u anderen hulp geven dan kunt u contact opnemen met Willy Zielman: 0572-391832 of zielman@kpnmail.nl
 • Open kerk is helaas gesloten kerk
  Aanvankelijk was het de bedoeling om elke middag de kerk open te stellen voor een praatje. Nu met de verscherpte maatregelen, vinden we dat toch geen goed signaal. We kunnen niet garanderen dat we het aantal bezoekers onder de drie houden. Wel is de stilte-kapel onder de toren elke dag geopend voor het branden van een kaarsje of om iets te schrijven in het voorbedenboek. Nu u niet meer naar de kerk kunt komen wijzen we u er op dat u de predikanten altijd kunt bellen.

Communicatie:
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen, abonneer u dan op de digitale Zondagsbrief. Dat kunt u doen door een e-mail te sturen naar zondagsbrief@pknheino.nl. Mocht u niet de beschikking hebben over een computer, dan zorgen wij dat u een papieren exemplaar krijgt. Daarvoor kunt u bellen naar Ineke Mulder 0572-393083

 

Update 25 maart 2020

Openstelling Kerk
Na de aanscherping van de maatregelen rondom het coronavirus hebben we besloten om de kerk ’s middags niet meer open te stellen voor een gesprek of een praatje.
 
We vinden dit niet meer verantwoord en willen ons daarbij graag aan de nieuwe richtlijnen houden.
 
Voor een gesprek of gewoon even contact (dat mag gerust ook zomaar even) kunt u bellen met één van de predikanten.
 
Natuurlijk kunt u ook altijd een kaarsje aansteken in de Stiltekapel of iets opschrijven in het gebedenboek.
 
 

Heino, 17 maart 2020
Aan de gemeenteleden van de Protestantse Gemeente te Heino,

Het dagelijks leven is tot stilstand gekomen om verspreiding van het coronavirus zoveel
mogelijk tegen te gaan. Hoe kunnen we kerk zijn in deze tijd? In deze brief vindt u een aantal
beslissingen en initiatieven vanuit de Protestantse Gemeente te Heino.
Welke activiteiten gaan niet door?
Alle vieringen, bijeenkomsten, gespreksgroepen en vergaderingen zijn geannuleerd tot en
met 13 april. Tot die tijd bezoeken wij ook geen mensen thuis.
Hoe kunnen we wel gemeente zijn in deze weken?
* In de komende periode tot en met 12 april houden we wel diensten, maar dan zonder
kerkgangers. Daar horen ook de diensten in de Stille Week bij. U kunt deze volgen op
Kerkdienst live Heino radio. of Kerkdienst live Heino TV
Wilt u dat er in deze diensten voorbeden worden gedaan dan kunt u deze mailen aan
één van de voorgangers :
h.v.solkema@solburg.nl
en lieke@van-houte.nl

* Ter vervanging van huisbezoek zijn beide predikanten tussen 10.00 en 11.00 uur
telefonisch beschikbaar voor een gesprek of een praatje: ds Hans van Solkema
0572-712013 alle werkdagen van de week en ds Lieke van Houte 038-4265021 of
06-50618353 op dinsdag, woensdag en donderdag. Ook contact via Skype of
Facetime behoort daarbij tot de mogelijkheden.

Stiltekapel is open.

* Rouwdiensten kunnen worden gehouden in het kerkgebouw, maar alleen in besloten kring. We volgen daarbij de richtlijnen van de uitvaartbranche (www.bgnu.nl). Op dit
moment mogen er maximaal 30 personen aanwezig zijn in een afscheidsdienst.
* Mocht u geïsoleerd raken of dat zien bij anderen, laat het ons weten. Via het netwerk van de gemeente kunnen we zorgen dat we elkaar van dienst kunnen zijn.
Communicatie
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen, abonneer u dan op de digitale
Zondagsbrief. Dat kunt u doen door een e-mail te sturen naar zondagsbrief@pknheino.nl.
Mocht u niet de beschikking hebben over een computer, dan zorgen wij dat u een papieren
exemplaar krijgt. Daarvoor kunt u bellen naar Ineke Mulder 0572-393083
Tot slot
Leef vandaag ten volle.
Niemand van ons weet wat de toekomst brengt.
In de Bergrede Mt 6: 25-34 daagt Jezus zijn volgelingen uit om ten volle te leven en niet
bang te zijn voor de de dag van morgen.
Laten we, als wij in de verleiding komen om toe te
geven aan angst, er bewust voor kiezen om met vertrouwen en openheid te reageren.

Zegen en alle goeds namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Heino,