Palmpasen

Zalving: een gebruik dat wij in onze protestantse traditie niet zo goed kennen. Maar het is heel
bijbels, profeten en koningen worden gezalfd als hun taak een aanvang neemt. En wie
gestorven is wordt ook gezalfd. Met Palmpasen staat de zalving centraal.
De zalving wijst al vooruit naar Jezus’ dood.
Als symbolen zien we in de schikking allerlei verse kruiden die gebruikt kunnen worden bij een
zalving. Een doek rond de beker verwijst naar de balseming.
Het thema VRIJHEID is vandaag: vrij zijn, tot hoever? Vrijheid kent grenzen. Mijn vrijheid kan
botsen met die van anderen. En hoever kun je gaan in het uiten van je mening?
Het vrijheidssymbool is een palmtak verweven in prikkeldraad: Hosanna met een scherp randje.
Het vrijheidssymbool komt met Pasen tot volle glorie, verweven over het raamwerk.
‘Beperkte Vrijheid’ (prikkeldraad) re.onder in lijst.