Contact

Protestantse Gemeente te Heino:

Canadastraat (gebouw)
’t Kerkhuus
Canadastraat 2
8141AC Heino
0572-391312
Scriba:
(tijdelijk)  Dhr. Peter Krombos
(scriba@pknheino.nl)

Kerkelijk Bureau

Pand “de Nekker” (achterzijde)
Postadres: Canadastraat 4
8141AC Heino

0572-395313
b.g.g. 0572-393256 of 0572-391480

Ledenadministratie
(ledenadministratie@pknheino.nl)
Kerkelijk Bureau
(kerkelijkbureau@pknheino.nl)