Contact

Protestantse Gemeente te Heino:

Canadastraat (gebouw)
’t Kerkhuus
Canadastraat 2
8141AC Heino
0572-391312
(tijdelijk)  Dhr. Peter Krombos

Scriba
(scriba@pknheino.nl)

Kerkelijk Bureau

Pand “de Nekker”  Canadastraat 8 (achterzijde)
Postadres: Canadastraat 2
8141AC Heino

0572-395313
b.g.g. 06-25272633 

Ledenadministratie
(ledenadministratie@pknheino.nl)
Kerkelijk Bureau
(kerkelijkbureau@pknheino.nl)