catechisatie

Basis- en tienercatechese.

Afhankelijk van hoeveel kinderen en jongeren er zijn, draaien er elk jaar twee catechesegroepen: één voor de kinderen van groep 7 en 8 en één voor de jongeren van de leeftijd daarna. Iedereen die daarvoor in aanmerking komt, krijgt van ons een persoonlijke uitnodiging.

De catechese wordt gegeven door één van de predikanten in samenwerking met een gemeentelid. In de afgelopen jaren bleek de dinsdagavond voor de catechese het meest geschikt te zijn. We komen om de andere week bij elkaar, vijf keer voor de kerst (afgesloten met een gezellige kerstmaaltijd) en zes keer na de kerst (afgesloten met een leuke buitenactiviteit).

De data voor 2019 zijn;

29 januari
12 februari
26 februari
12 maart
2 april
16 april Afsluiting

We komen bij elkaar In het Kerkhuus van 18.30 – 19.30 uur.

Wil je hierover meer weten, neem dan contact op met ds. Lieke van Houte.