Over het jubileum

Op 1 december 2017 is het 150 jaar geleden dat de eerste dienst werd gehouden in de nieuw gebouwde dorpskerk van Heino: reden voor een feestje. Het kerkgebouw is al die tijd in gebruikt geweest door gelovigen uit de protestantse traditie. Het toeval wil dat die traditie dit jaar precies 500 jaar geleden begon. Op 31 oktober 1517 spijkerde de monnik Luther 95 stellingen aan de deur van de slotkapel in Wittenberg. Deze stellingen leverden stevige kritiek op de toenmalige Katholieke Kerk. Het was Luthers idee om de kerk hervormen naar de inzichten van zijn dagen.  Anno 2017 ligt er dus een hele geschiedenis achter ons, maar wat is er van al dit gedachtegoed vandaag nog over? Is de kerk nog relevant? Is het protestantse gedachtegoed nog relevant? Zal er over 150 jaar nog wel een kerk zijn in Heino? En zo ja, wat merkt het dorp daar eigenlijk van?

Als Protestantse Gemeente van Heino hebben we in ons beleidsplan gekozen om een missionaire kerk zijn, dwz een gemeente die nadrukkelijk een plaats wil hebben in het geheel van de samenleving: open deuren en ramen. Tegen die achtergrond ligt het voor de hand dat we het jubileum van de kerk niet aangrijpen als een feestje voor onszelf, maar als een feest voor iedereen. Als eerste omdat de kerk voor velen een markant gebouw is midden in het centrum van het dorp. Velen komen er, voor kerkdiensten, rouw of trouw, maar tegenwoordig ook voor culturele activiteiten. Het gebouw heeft in de harten van veel mensen een warme plaats. Dat alleen al is een feest waard. Daarnaast willen we ook heel graag delen wat ons als Protestantse Gemeente beweegt. We geloven dat het thema’s betreft die ieder mens bezig houden, gelovig of niet.

De idee is om het herdenken van 500 jaar reformatie en het jubileum van de kerk aan elkaar te koppelen. De stellingen van Luther waren aanklachten gericht tegen de misstanden in de kerk. Dat gegeven zouden we ook kunnen doortrekken naar de wereld van vandaag. Wij leven als protestantse gemeente immers vanuit bepaalde grondbeginselen die een ander licht werpen (en soms haaks staan) op wat gangbaar is in de maatschappij en wereld van vandaag. Dat is wat ons als geloofsgemeenschap bindt en wat we graag (open) zouden willen delen met iedereen. Als een moderne Luther zouden we ook vandaag zeker een aantal stellingen tegen de deur van de kerk kunnen spijkeren als “aanklacht” of “kritiek” tegen de maatschappij. Dat willen we echter niet doen. Kritiek heeft zelden het beoogde effect. Bij Luther resulteerde het bijvoorbeeld in een kerkscheuring, iets wat hij niet wilde. Luther wilde slechts discussie. Daarom is het beter om onze aanklachten om te zetten in vragen of stellingen die uitnodigen tot een gesprek. Op die manier hopen we dat we ons als geloofsgemeenschap kunnen mengen in het publieke debat, niet om de ander te overtuigen, maar om samen te zoeken naar wat goed “leven” nu eigenlijk is. Daarbij hebben wij de inbreng van “buiten de kerk” net zo hard nodig als omgekeerd.

De jubileumfestiviteiten beginnen met het vastspijkeren van een aantal positieve stellingen die te denken gegeven. De hele maand november roepen we vervolgens uit tot een feestmaand. In die maand stellen we elke week een andere “stelling” centraal. Al deze activiteiten  sluiten we af op zondag 3 december. Er zal dan niet een traditionele kerkdienst zijn, maar een dag met diverse activiteiten in de kerk en de locaties rondom de kerk. Daarmee zetten we letterlijk de deuren en ramen naar buiten open.