Brugkerkenraad

In de Brugkerkenraad zitten leden van de verschillende geloofsgemeenschappen : de R.K. Parochie Lierderholthuis, de R.K. Parochie Heino, Protestantse Gemeente Heino.

De groepsleden verzorgen vier keer per jaar een oecumenische dienst, waarbij er ook gelegenheid is tot dopen.

Bovendien vindt er tijdens de Pompdagen in Heino  een bijzondere oecumenische dienst plaats, vanuit de pompdagentent in “het hof van Rakhorst”.

Daarnaast wordt er jaarlijks op 4 mei een herdenkingsdienst georganiseerd en is er aan het eind van ieder jaar een Volkskerstzang. Bij het organiseren  van deze laatste twee  diensten wordt de Brugkerkenraad ondersteund door leden van de Nederlands Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, beiden uit Laag Zuthem.