Kerkelijke Contactgroep Ouderen

Nadat we 50 jaar als Hervormde Vrouwendienst ons werk hebben gedaan, zijn we inĀ  2009 verder gegaan als Kerkelijke Contactgroep Ouderen.
De K.C.O. regelt het bezoekwerk voor de gemeenteleden van 80 jaar en ouder van de Protestantse gemeente te Heino.
De commissie bestaat uit 7 leden. Daarnaast zijn er ongeveer 60 bezoekers en bezoeksters actief.
Ieder gemeentelid van 80 jaar of ouder, die dit wenst, krijgt een vaste bezoeker.

In het voorjaar organiseert de commissie een gezellige middag voor de oudere gemeenteleden, welke wordt afgesloten met een gezamenlijke broodmaaltijd.

In oktober is er een contactavond voor alle bezoekers.

In december is er een kerstmiddag voor ouderen.
Twee leden van de commissie hebben zitting in de commissie voor de kerst attenties, welke in samenwerking met de diaconie en de Vrouwen van Nu afdeling Heino bij de oudere gemeenteleden en zieken wordt bezorgd.
Voor informatie of aanmelding voor bezoekwerk kunt u contact opnemen met Riekie Wessels;

tel. 0572-392968,

e-mail: rwessels@pknheino.nl