ZWO (verandering in 2021)

Zending/werelddiaconaat/Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) 

De ZWO commissie van de Protestantse gemeente te Heino nodigt u jaarlijks uit om te doneren voor een aantal uitgelichte projecten van Kerk in Actie.

Vanaf heden zult u geen brief meer ontvangen maar zal u gevraagd worden via de Samenklank, zondagsbrief en website om mee te doen met de ZWO actie.

We hopen natuurlijk dat u net zo ruimhartig blijft geven als afgelopen jaren.

Bankrekeningnummer van ZWO is: NL30 RABO 0327 1281 35 t.n.v. Diaconie v.d. Protestantse gemeente te Heino met vermelding van gift ZWO.

De opbrengst is voor het totale werk van Kerk in Actie.

Andere activiteiten zijn:

  • Het beheren van de zendingsbusjes bij de uitgangen van de kerk.
  • Het verzamelen van postzegels en ansichtkaarten voor de zending.
  • Het verkopen van missie- zendingskalenders.
  • Het uitgeven en innemen van spaardoosjes in de 40-dagentijd.
  • Deelnemen aan of ondersteunen van andere acties voor ontwikkelingsprojecten.
  • Contact houden met de classicale commissie voor ZWO.