Bloemschikking zesde zondag van de veertigdagentijd

De intocht in Jeruzalem. De acht flessen worden verdeeld, vier flessen aan de ene kant, 4 flessen aan de andere kant. In de flessen gebogen takken en palmblad, als het ware een poort.