Bloemschikking eerste zondag van de veertigdagen tijd

De bloemschiksuggestie sluit aan bij ‘Een nieuw begin’. We werken in deze schikkingen met 2 getallen. Het getal 8 en 40. Op de achtste dag begint een nieuwe week (na 7 dagen). De achtste dag wordt ook wel opstandingsdag genoemd. Het getal 8 staat symbool voor een nieuw begin en wordt ook wel gezien als de overgang van wat oud is naar iets nieuws. In sommige (oude) kerken staat een achtvormig doopvont en of is de entree van de kerk achthoekig, uitingen van vernieuwing. • Het getal 8 in de schikking is zichtbaar door 8 glazen flessen te gebruiken op de zondagen in de Veertigdagentijd en met Pasen. In 6 weken begeleiden de lezingen ons iedere week op de weg naar hoop, naar het nieuwe begin.

En het getal 40. De vastentijd heet ook wel Veertigdagentijd. Er zijn 46 dagen tussen Aswoensdag en Pasen, 40 dagen en 6 zondagen. • Als in de Bijbel over een periode van 40 dagen of 40 jaar gesproken wordt, dan is dat om een periode van wachten en ontwikkeling aan te geven. Denk bijvoorbeeld aan de reis door de woestijn naar het beloofde land (Exodus) en aan de verzoeking in de woestijn (Matteüs). Eerste zondag van de veertigdagentijd (10 maart) De 8 flessen worden geplaatst in een cirkel. De cirkel wordt hier gebruikt als symbool voor de aarde. De flessen worden onderling verbonden door klimopranken die samen een krans van solidariteit vormen. In de flessen plaatsen we paarse bloemen zoals tulpen.