Verlies leden niet uit het oog!

Houd de administratie van uw gemeente op orde. Vul de internetconsultatie van de overheid in.
De Tweede Kamer heeft het afgelopen jaar een motie aangenomen die ertoe leidt dat in 2018 door de burgerlijke gemeenten geen adreswijzigingen meer zullen worden verstrekt aan de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA). SILA krijgt adreswijzigingen automatisch door van de burgerlijke gemeenten. Via een slim systeem ontvangen de kerkelijke gemeenten deze informatie, zodat ze nieuw ingekomen leden kunnen verwelkomen. De privacy van leden is hierbij gegarandeerd.
Scriba René de Reuver begrijpt niet dat de Tweede Kamer mogelijk gaat besluiten om deze regeling voor de kerken op te heffen. “SILA is een goed werkende en handige manier voor kerken om hun administratie op orde te houden. Op deze manier houden wij onze leden in het oog. Zoals andere ledenorganisaties dat ook via zo’n regeling doen. Waarom wil de overheid iets opheffen wat goed werkt en zinvol is?”
In beeld blijven
Dit systeem helpt gemeenten om haar ledenadministratie actueel te houden. Als bijvoorbeeld na het verdwijnen van de SILA-regeling een ouder gemeentelid verhuist naar een verpleeghuis en niet in staat is zelf een adreswijziging aan de gemeente door te geven, krijgt de gemeente niet meer automatisch van de burgerlijke gemeente te horen waar hij of zij nu woont. Ook voor studenten is SILA onmisbaar. Studenten verhuizen meestal vanuit het ouderlijke huis naar hun studentenstad. Zij zullen – in de ban van de nieuwe fase in hun leven – er niet altijd aan denken om een adreswijziging aan de kerk door te geven. Terwijl contact met de kerk in hun nieuwe omgeving misschien wel op prijs gesteld wordt.
Via een internetconsultatie van de overheid kan iedereen laten weten wat hij/zij van het voornemen vindt dat SILA niet langer adresgegevens aan kerken mag verstrekken. Deze internetconsultatie loopt tot 3 februari 2017. Scriba René de Reuver roept iedereen op om de consultatie in te vullen. “Laat de overheid weten dat wij SILA niet kunnen missen! Wij willen dat al onze leden in beeld blijven!”
Uw stem telt!
Helpt u mee deze onmisbare service voor kerken te behouden? Doe mee aan de internetconsultatie over de SILA-regeling!
1. Ga na de internetpagina https://www.internetconsultatie.nl/inschrijftermijnbrpvreemdelingen/reageren. De naam van deze consultatie lijkt niet met SILA te maken te hebben. Toch is dit de juist consultatie. Op de site van de overheid staat het volgende hierover:
Met dit besluit wordt geregeld dat niet toegelaten vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijven eerder kunnen worden ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene. Daarnaast regelt het besluit dat niet langer gegevens verstrekt kunnen worden aan de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) uit de BRP. Tot slot regelt het besluit nog enkele andere kleine wijzigingen.
2. Vul uw reactie in het tekstblok met de vraag:
Wilt u reageren op deze regeling? Dan kunt u hier uw reactie geven.
In dit blok vult u in waarom u het geen goed idee dat niet langer gegevens verstrekt kunnen worden aan de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) uit de Basisregistratie Personen. (u kunt daarvoor de tekst gebruiken die in de bijlage 1 staat)
3. Nadat u uw reactie heeft ingegeven, klikt u op Verder>
4. Bij de volgende stap is het mogelijk een bestand toe te voegen. Dat hoeft echter niet. U kunt gewoon op > Verder klikken. (u kunt daarvoor bijlage 2 gebruiken)
5. In dit scherm voert u tweemaal uw e-mailadres en vervolgens uw persoonlijke gegevens in. Bij een internetconsultatie is anoniem reageren immers niet toegestaan. Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt voor het verwerken van uw inzending.
6. Na het versturen van uw reactie, ontvangt u een bevestigingsmail. In deze mail staat een link naar de website van de consultatie. Die link moet u aanklikken om uw reactie te bevestigen.
Dank voor uw medewerking!

 

Oproep: wilt u deze actie ondersteunen? 

Een belangrijk bericht van de website PKN: over de communicatie met leden van de kerk.
De Tweede Kamer heeft het afgelopen jaar een motie aangenomen die ertoe leidt dat in 2018 door de burgerlijke gemeenten geen adreswijzigingen meer zullen worden verstrekt aan de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA).
SILA krijgt adreswijzigingen automatisch door van de burgerlijke gemeenten zodat ze nieuw ingekomen leden kunnen verwelkomen. De privacy van leden is hierbij gegarandeerd.
Dit systeem helpt gemeenten om haar ledenadministratie actueel te houden. Bijvoorbeeld als een ouder gemeentelid verhuist naar een verpleeghuis en niet in staat is zelf een adreswijziging aan de gemeente door te geven. Ook voor studenten is SILA onmisbaar. Studenten verhuizen meestal vanuit het ouderlijke huis naar hun studentenstad. Zij zullen – in de ban van de nieuwe fase in hun leven – er niet altijd aan denken om een adreswijziging aan de kerk door te geven. Terwijl contact met de kerk in hun nieuwe omgeving misschien wel op prijs gesteld wordt.
Via een internetconsultatie van de overheid kan iedereen laten weten wat hij/zij van het voornemen vindt dat SILA niet langer adresgegevens aan kerken mag verstrekken. Deze internetconsultatie loopt tot 3 februari 2017.
Op de site van de overheid staat het volgende hierover:
‘Met dit besluit wordt geregeld dat niet toegelaten vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijven eerder kunnen worden ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene. Daarnaast regelt het besluit dat niet langer gegevens verstrekt kunnen worden aan de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) uit de BRP. Tot slot regelt het besluit nog enkele andere kleine wijzigingen’.
De internetconsultatie SILA lijkt om ‘vreemdelingen’ te gaan, maar geldt ook voor kerkleden. Uw stem telt!
Helpt u mee deze onmisbare service voor kerken te behouden?
 1. Ga naar:
  https://www.internetconsultatie.nl/inschrijftermij…/reageren
  De naam van deze consultatie lijkt niet met SILA te maken te hebben. Toch is dit de juist consultatie.
 2. Vul uw reactie in het tekstblok met de vraag:
  Wilt u reageren op deze regeling? In dit blok vult u in waarom u het geen goed idee dat niet langer gegevens verstrekt kunnen worden aan de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) uit de Basisregistratie Personen.
 3. Nadat u uw reactie heeft ingegeven, klikt u op Verder>
 4. Bij de volgende stap is het mogelijk een bestand toe te voegen. Dat hoeft echter niet. U kunt gewoon op > Verder klikken.
 5. In dit scherm voert u tweemaal uw e-mailadres en vervolgens uw persoonlijke gegevens in. Bij een internetconsultatie is anoniem reageren immers niet toegestaan. Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt voor het verwerken van uw inzending.
 6. Na het versturen van uw reactie, ontvangt u een bevestigingsmail. In deze mail staat een link naar de website van de consultatie. Die link moet u aanklikken om uw reactie te bevestigen.
Dank voor uw medewerking.