Welkom op de website van de Protestantse gemeente te Heino

De Protestantse gemeente te Heino is een open en gastvrije gemeente van Jezus Christus, waarin jong en oud zich samen thuis mogen voelen.

U vindt hier informatie over de activiteiten van onze gemeente.

Er is een nieuwe website in de lucht. Voor de meest actuele informatie klikt u op en deze link: protestantsegemeenteheino.nl
De websites zullen nog een tijdje naast elkaar actief zijn. Na verloop van tijd zal deze website uit de lucht gaan.

Onze veelkleurige gemeenschap, gekenmerkt door inspiratie, bevlogen- en betrokkenheid, harmonie en verdraagzaamheid, ziet om naar mensen buiten de gemeenschap.

De leden van de gemeente zijn met Jezus Christus en elkaar verbonden en laten zich inspireren en leiden door het Evangelie zoals dat als een gave en een oproep tot ons komt vanuit de Bijbel. Ons geloven is gebaseerd op ons vertrouwen in God, onze levensbron en op onze medemens.

Wij willen vernieuwend bezig zijn en in onderlinge verbondenheid zoeken naar versterking van ons geloof en werken aan een plaatselijke samenleving waarin liefde en gerechtigheid wonen.

Samengewerkt kan worden met anderen waar dit past in onze missie en visie.