Zondagsbrief

Zoals u in Samenklank hebt kunnen lezen wordt de Zondagsbrief in het vervolg niet meer door één dame gemaakt, maar er zijn nog vier dames die mee willen werken.
Daarom verandert het email-adres voor de Zondagsbrief.
Vanaf nu wordt u verzocht om alle kopij te zenden naar:
zondagsbrief@pknheino.nl
U merkt er niets van wie de Zondagsbrief maakt.
Let op: de kopij voor de zondagsbrief dient uiterlijk op de donderdag om 20.00 uur binnen te zijn.
De zondagsbrief wordt in et vervolg via de website verzonden

Een berichtje voor wie van zingen houdt………

Zondag a.s., 1 mei, heeft de ochtenddienst als thema ‘Iona’. In de dienst zullen o.a. een aantal liederen gezongen worden die afkomstig zijn van de abdij op het Schotse eiland Iona.

Zaterdagochtend, 30 april, worden deze liederen door de cantorij geoefend.

Iedereen die mee wil zingen is van harte welkom om 10.00 u in de Nicolaaskerk!