Uw mening over de Vriendendienst….

 
Doe je / doet u mee? Vul de vragenlijst over de vriendendiensten in….
 
Zondag 8 juli was al weer de tiende vriendendienst. De kerkenraad heeft besloten om na dit aantal vriendendiensten te gaan evalueren. Moeten we er mee doorgaan? Voldoet het aan een behoefte? We nodigen iedereen uit om de vragenlijst in te vullen. Daarbij maakt het niet uit wat je leeftijd is (ook al is de boven de 55) en of je wel of niet geweest bent. We zijn ook benieuwd naar de mensen die niet geweest zijn of misschien wel vanwege de vriendendiensten zijn weggebleven.
 
De vragenlijst kan via deze link worden ingevuld: https://www.survio.com/survey/d/X2V2S2Q4S8G9L2O8S

Welkom op de website van de Protestantse gemeente te Heino

U vindt hier informatie over de activiteiten van onze gemeente.

De Protestantse gemeente te Heino is een open en gastvrije gemeente van Jezus Christus, waarin jong en oud zich samen thuis mogen voelen.
Onze veelkleurige gemeenschap, gekenmerkt door inspiratie, bevlogen- en betrokkenheid, harmonie en verdraagzaamheid, ziet om naar mensen buiten de gemeenschap.

De leden van de gemeente zijn met Jezus Christus en elkaar verbonden en laten zich inspireren en leiden door het Evangelie zoals dat als een gave en een oproep tot ons komt vanuit de Bijbel. Ons geloven is gebaseerd op ons vertrouwen in God, onze levensbron en op onze medemens.

Wij willen vernieuwend bezig zijn en in onderlinge verbondenheid zoeken naar versterking van ons geloof en werken aan een plaatselijke samenleving waarin liefde en gerechtigheid wonen.

Samengewerkt kan worden met anderen waar dit past in onze missie en visie.